Aut. odzraka Sigurnosni ventili Manometri (27)

Automati paljenja (33)

Brtve (59)

Elektrode i pripalni plamenici (84)

Izmjenjivači topline (32)

Komore sagorjevanja (16)

Membrane i izolacija (11)

Motori (7)

Nadzor plamena (10)

Osjetnici graničnik temperature (33)

Plamene cijevi i miješališta (5)

Plinske armatura (19)

Plinski magnetni ventili (2)

Pribor i ostalo (47)

Pumpe (17)

Spojevi i priključci (51)

Termo elementi (2)

Tlačne sklopke Presostati (10)

Trafo paljenja (10)

Ventilatori (20)

Vodene armature i prekidači (36)