Automati paljenja (34)

Uljne sapnice (22)

Elektrode paljenja (40)

Foto čelije (17)

Magnetni ventili (9)

Motori plamenika (12)

Plamene cijevi i miješališta (13)

Predgrijači (30)

Prekidači i kontrolne lampe (3)

Pribor i ostalo (34)

Trafo paljenja (22)

Uljna crijeva (11)

Uljne pumpe (51)

Uljni filteri i odzraka (35)