Automati paljenja (25)

Elektrode paljenja (37)

Foto čelije (22)

Magnetni ventili (8)

Motori plamenika (12)

Plamene cijevi i miješališta (13)

Predgrijači (30)

Prekidači i kontrolne lampe (3)

Pribor i ostalo (30)

Trafo paljenja (24)

Uljna crijeva (10)

Uljne pumpe (51)

Uljne sapnice (18)

Uljni filteri i odzraka (17)